Vad är TPMS?

TPMS står för Tyre Pressure Monitoring System och är ett system som blir allt vanligare i nya bilar.

Fördelar med TPMS

  • Mindre bränsleförbrukning
  • Mindre CO² utsläpp
  • Mindre däckslitage
  • Kortare bromsstäcka
  • Lägre risk för vattenplaning
  • Säkrare vid undanmanöver

TPMS  – två grundtyper

  • Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen, vilket görs genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol om lufttrycket sjunker.
  • Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck via sensorer i varje hjul. Visar det aktuella lufttrycket i däcken och indikerar med en symbol vilket däck som tappat lufttrycket. Det direkta systemet kommer sannolikt bli det vanligaste.

Så säger regelverket om TPMS

Direktivet om TPMS kommer från EU och trädde i kraft 1 november 2012 och gäller alla nya plattformar. Från och med november 2014 skall alla nytillverkade bilar ha TPMS-systemet. Reglerna gäller för personbilar med en totalvikt på höst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

Dock är Sverige undantaget
TPMS krävs i Sverige endast vid typgodkännandetillfället, och gäller inte vid eftermarknadshjul. Eftersom vi i Sverige har två säsonger för däck så anser man att vi har bättre koll på lufttrycket än övriga Europa och därför finns inget krav på TPMS på eftermarknadshjul i Sverige.Tänk dock på att avsaknad av sensorer i hjulen i de flesta fall innebär att varningslampan för lågt däcktryck kommer att lysa.

Direktivet är ett led i att få ner utsläppen från trafiken och samtidigt spara pengar för den enskilde föraren i minskat däckslitage och lägre bränsleförbrukning tack vare rätt lufttryck i däcken.